Grupa mijlocie (4-5 ani)

Grupa mijlocie (4-5 ani)

La această vârstă  se pune accent pe dezvoltarea capacităţii  de interacţionare şi de comunicare : dezvoltarea comunicării orale, înţelegerea şi utilizarea corectă a semnificaţiilor structurilor verbale.

Activităţile comune desfăşurate la acest nivel urmăresc :                       

  • perceperea şi cunoaşterea organizată şi sistematizată a realităţii înconjurătoare;
  • îmbogaţirea vocabularului activ şi pasiv al copiilor;
  • înţelegerea unităţii logice a propozitiei şi cuvântului;
  • stimularea şi educarea interesului şi dragostei pentru frumos (prin educaţie muzicală, educaţie plastică);
  • alcătuire de grupe după 2 criterii: construirea şirurilor de obiecte, compararea grupurilor prin apreciere globală; efectuarea operaţiilor numerice în limitele 1-5.

În cadrul grupei mijlocii se organizează informaţiile acumulate anterior, copilul începe să facă operaţii abstracte; sintetizează, asociază, compară, analizează, generalizează.      

Tot începând cu acest nivel de vârstă, se va aplica “metoda proiectelor”, metoda care presupune că preşcolarul este capabil să aleagă, să ofere argumente în legatură cu alegerea făcută.