Curriculum

2907

Fiecare copil este unic şi are nevoie de o atenţie specială. Grădiniţa Prichindel vine în întâmpinarea diferitelor cerinţe specifice pe care le dezvoltă copilul la vârsta preşcolară.

Programul educaţional oferit se desfăşoara atât în limba română, cât şi în limba engleză şi este în egală măsură flexibil şi riguros.

Activităţile comune, cele opţionale, complementare sau extracurriculare desfăşurate în cadrul grădiniţei Prichindel sunt proiectate să îi ajute atât pe cei care întâmpină dificultăţi, cât şi pe cei care ating performanţa.

Spectrul activităţilor educaţionale este foarte larg şi are la bază, în principal, Curriculumul Naţional, aprobat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Grădiniţa Prichindel a adaptat şi a îmbogăţit programa şcolară prin activităţ specifice, care sunt menite să dezvolte aptitudini personale ale copiilor, să le încurajeze performanţele şi să le ofere încredere în sine.

Toate aceste obiective sunt realizate cu ajutorul unei noi metode, denumită “Metoda Proiectelor”. Această metodă, introdusă de curând în ţara noastră,  şi-a dovedit pe deplin eficienţa în cadrul  sistemelor  educaţionale internaţionale şi are la bază conceptul de “învăţare formativă”, în cadrul unui proiect propus de copil şi realizat împreună cu diverşi parteneri educaţionali.

Principalul parteneriat pe care îl dezvoltă grădiniţa este cel cu familia. Părinţii pot avea rolul de parteneri, competitori, asistenţi sau sfătuitori în diverse acţiuni sau proiecte.

În cadrul Grădiniţei Prichindel, cadrele didactice şi-au ghidat activitatea educaţională şi metodică după următoare principii:

  • Asigurarea dezvoltării normale şi depline a copilului preşcolar, valorificând potenţialul fizic şi psihic al fiecăruia, ţinând seama de ritmul propriu al copilului, de nevoile sale affective şi de activitatea fundamentală- jocul
  • Îmbogăţirea capacităţii copilului preşcolar de a intra în relaţie cu ceilalţi copii şi cu adulţii, de a interacţiona cu mediul, de a-l cunoaşte şi de a-l stăpâni prin explorări, exerciţii, încercări, experimentări
  • Descoperirea de către fiecare copil a propriei identităţi şi formarea unei imagini de sine pozitive
  • Sprijinirea copilului preşcolar pentru a dobândi cunoştinţe, capacităţi şi atitudini necesare activităţii viitoare în şcoală, precum şi vieţii sale ulterioare în societate