Grupa mini (2-3 ani)

Grupa mini (2-3 ani)

Copilul este unic si abordarea lui trebuie sa fie completă.
La vârstele mici este fundamental să avem o abordare pluridisciplinară.
Pentru acest nivel de vârstă, activitatea esenţială este JOCUL cu ajutorul căruia copilul îşi manifestă iniţiative, activitate voită şi gândită.
Jocul intervine atât în cadrul socializării (jocuri liber alese, activităţi complementare) cât si pe parcursul activităţilor de învăţare: cunoaşterea mediului, educaţie muzicală, activităţi practice, educaţie fizică, educarea limbajului şi educaţie pentru societate.

La cunoaşterea mediului : observăm, citim imagini, ne jucăm şi învăţăm despre: grădiniţă, familie, corpul uman, fructe, legume, anotimpuri, meserii, mijloace de transport, animale de la fermă.

În cadrul activităţilor matematice: ne jucăm cu obiecte, culori primare ( roşu, galben şi albastru), jetoane, alcătuim şiruri şi grupe de obiecte şi astfel formăm primele noţiuni matematice.

Educarea limbajului are ca obiective principale: pronunţarea corectă a sunetelor limbii române, îmbogăţirea vocabularului şi exprimarea corectă în propozitii; aceste obiective se realizează în cadrul activităţilor de : memorizare, lecturi după imagini, poveşti illustrate, jocuri didactice.

În cadrul activităţilor estetic – creative: copiii vor învăţa primele cântecele şi vor dansa pe ritmul lor, vor picta cu degeţelele , vor învăţa culorile sau vor modela cu plastilină şi lut.

Jocurile motrice din cadrul activităţilor fizice vor conduce la o mai bună coordonare motorie, la învatarea schemei corporale şi a diferitelor variante de mers şi alergare.

Activităţile practice sunt un bun prilej pentru copii de formare a priceperilor şi deprinderilor prin: ruperea hârtiei, mototolire, pliere, decorare şi lipire.